HR in Action 5 - регистрация за представители на компании

Кога: 11 декември 2018 г.
начало:10.00 часа
край: 14.00 часа

Къде: София, пл. "Македония", TELUS International Europe - вход откъм бул. "Христо Ботев"

УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:
Събитието е отворено без такса за членове на БАУХ, но изисква предварителна регистрация.
Ако сте направили регистрация за участие, но нямате възможност да присъствате на събитието, ви молим да ни информирате своевременно.
По време на събитието ще бъдат правени снимки.

 

 
*Име:
 
*Фамилия:
 
*Компания:
 
*Позиция:
 
*Телефон:
 
*E-mail:
 
Член на Българска асоциация
за управление на хора:*
Да Не
 
Студент ли сте?:* Да Не
(Забележка: Ако отразите Да, моля изпратете на e-mail: bapm@bapm.bg актуално удостоверение от учебното заведение)
 
Имате ли дефинирани ценности в организацията? Използвате ли ценностите като инструмент при процеса на подбор? Кое според вас кара хората да остават и принадлежат към вашата компания?:*
*Код:
Съгласен/на съм с посочените условия
за регистрация:*
Да